TERMEN limita pentru declaratiile de venit, in 6 zile! IATA GHIDUL de completare

TERMEN limita pentru declaratiile de venit, in 6 zile! IATA GHIDUL de completare

Urmatoarele categorii de venituri sunt exceptate de la obligatia mentionarii in Declaratia 200 privind venitul realizat: a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/ norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii; Alternativ, se pot obtine informatii telefonic de la Biroul central asistenta telefonica a contribuabililor, la numarul de telefon: 031.403.91.60 sau de la compartimentele de asistenta pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.

acum 53 luni (17 May 2016)

De asemenea, formularul completat pe hartie poate fi trimis prin posta sau depus direct la registratura administratiei fiscale in a carei raza teritoriala se afla domiciliul contribuabilului. Trebuie sa completeze aceasta declaratie persoanele fizice care realizeaza in Romania, individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din: 1. operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;

Declaratia 200 se depune si de catre persoanele fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European care obtin venituri din activitati independente din Romania si opteaza pentru regularizarea impozitului in Romania, incepand cu 1 iunie 2015.

Urmatoarele categorii de venituri sunt exceptate de la obligatia mentionarii in Declaratia 200 privind venitul realizat: a) venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/ norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii; b) venituri cu impunere finala obtinute din: • drepturi de proprietate intelectuala; • activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent. Fac exceptie veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil obtinute de contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie; • activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; d) venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti... Citeste intreg articolul pe evz.ro