Studentii: Agentia de Credite si Burse de Studii nu isi poate atinge scopul fara un regulament de functionare

Studentii: Agentia de Credite si Burse de Studii nu isi poate atinge scopul fara un regulament de functionare

Agentia de Credite si Burse de Studii (ACBS), infiintata in 2009, prin Hotarare de Guvern, ar trebui sa asigure accesul cetatenilor romani la studii in strainatate, in vederea formarii si specializarii, percum si managementul sistemului de creditare pentru studentii din institutiile de invatamant superior de stat si particular acreditate, care urmeaza studii universitare de licenta si de masterat la zi.

acum 82 luni (2 Aug 2015)

Agentia de Credite si Burse de Studii (ACBS), infiintata in 2009, prin Hotarare de Guvern, ar trebui sa asigure accesul cetatenilor romani la studii in strainatate, in vederea formarii si specializarii, percum si managementul sistemului de creditare pentru studentii din institutiile de invatamant superior de stat si particular acreditate, care urmeaza studii universitare de licenta si de masterat la zi.

De asemenea, ACBS ar trebui sa asigure accesul elevilor, studentilor, al absolventilor institutiilor de invatamant acreditate, al personalului didactic titular in invatamant si al altor categorii de beneficiari la bursele de studii oferite Ministerului Educatiei de Guvern, de autoritati publice, fundatii, donatori, de diferite state, in cadrul acordurilor bilaterale de colaborare sau in mod unilateral, precum si la bursele provenite din programe guvernamentale si internationale.

Uniunea Nationala a Studentilor din Romania atrage atentia ca ACBS are printre atributii si elaborarea si propunerea spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Educatiei, a normelor metodologice de constituire a fondului de creditare, metodologia privind cuantumul si conditiile de acordare si rambursare a creditelor, alte reglementari necesare organizarii si functionarii sistemului de creditare.

Acestia solicita si includerea unui student in Consiliul Agentiei de Credite si Burse de Studii, organism consultativ national, aflat in subordinea directa a minstrului Educatiei, organism din care fac parte patru profesori universitari titulari, un secretar de stat si mai multi directori din Ministerul Educatiei, doi profesori titulari din invatamantul preuniversitar si directorul general al ACBS. Fara un Regulament de Ordine Interioara (sau de functionare) si fara o metodologie clara si publica de acordare a creditelor si burselor, ACBS nu schimba cu nimic situatia celor defavorizati, nu-si atinge scopul si asa avem o alta... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro