Regulament: scolile sunt obligate sa asigure consiliere profesionala, iar elevii isi pot contesta notele

Regulament: scolile sunt obligate sa asigure consiliere profesionala, iar elevii isi pot contesta notele

Tot in regulament este prevazut ca elevii au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de opera, de film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutiile publice.De asemenea, elevii din invatamantul obligatoriu, profesional si liceal de stat, particular autorizat/acreditat beneficiaza, pe tot parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local in comun, de suprafata, naval si subteran, precum si pentru transportul intern auto, feroviar si naval. De asemenea, elevilor le este interzis sa aiba comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare si atitudini ostentative si provocatoare, sa aduca jigniri si sa manifeste agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si fata de personalul unitatii de invatamant sau sa lezeze in orice mod imaginea publica a acestora, sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta in unitate si in afara ei.

acum 65 luni (14 Jan 2015)

Potrivit regulamentului, elevii si parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai acestora au dreptul sa fie consultati si sa-si exprime optiunea pentru disciplinele aflate in oferta educationala a unitatii de invatamant, in concordanta cu nevoile si interesele de invatare ale elevilor, cu specificul scolii si cu nevoile comunitatii locale sau a partenerilor economici, scrie Mediafax.

Elevul sau, dupa caz, parintele, tutorele sau sustinatorul legal are dreptul de a contesta rezultatele evaluarii, solicitand cadrului didactic sa justifice rezultatele acesteia, in prezenta elevului si a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, in termen de cinci zile de la comunicare.

Pentru solutionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna doua cadre didactice de specialitate, din unitatea de invatamant, care nu predau la clasa respectiva si care vor reevalua lucrarea scrisa.

In cazul in care diferenta dintre nota initiala, acordata de cadrul didactic de la clasa si nota acordata in urma reevaluarii, este mai mica de un punct, contestatia este respinsa si nota acordata initial ramane neschimbata. In cazul in care diferenta dintre nota initiala si nota acordata in urma reevaluarii este de cel putin de un punct, contestatia este acceptata.

Scolile, obligate sa asigure consilierea in cariera

Tot potrivit regulamentului, conducerea si personalul din unitatea de invatamant nu pot face publice datele personale si rezultatele scolare, ale elevilor.

Regulamentul mai prevede ca unitatile de invatamant sunt obligate sa asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea in scopul orientarii profesionale, consilierea psihologica si sociala, prin personal de specialitate.

Tot in regulament este prevazut ca elevii au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro