Proiectul amnistiei, APROBAT de Guvern

Va fi anulată şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decat salariul de bază minim brut pe ţară aferentă perioadelor fiscale cuprinse intre 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2014 şi neachitată, prevederile fiind aplicabile și pentru anul fiscal 2015. In acelaşi timp, vor fi anulate diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentand indemnizație primită pe perioada delegării și detașării de către angajaţii care efectuează transport internaţional, precum şi a celor plătite de către agenţii de muncă temporară, aferente perioadelor fiscale de pană la 1 iunie 2015 şi neachitate.

acum 109 luni (13 May 2015)

Proiectul de lege privind anularea unor obligaţii de plată a fost adoptat, miercuri, in ședința săptămanală de Guvern, iar pană vineri va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere in regim de urgenţă, informează Mediafax.

In actul normativ, Guvernul propune anularea obligaţiilor fiscale rezultate in urma reincadrării de către ANAF a veniturilor din activităţi independente ca activităţi dependente, apărute pană la 1 iunie 2015 şi neachitate, inclusiv diferenţele de TVA aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală.

Va fi anulată şi obligaţia de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, neachitată, dar numai pentru persoanele a căror bază lunară de calcul este mai mică decat salariul de bază minim brut pe ţară aferentă perioadelor fiscale cuprinse intre 1 ianuarie 2012 și 31 decembrie 2014.

"Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/reincadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de pană la 1 iunie 2015 şi neachitate pană la data intrării in vigoare a prezentei legi. Organul fiscal nu reconsideră/reincadrează o activitate ca activitate dependentă şi nu emite o decizie de impunere in legătură cu o astfel de reconsiderare/reincadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015", este procedura propusă de Executiv.

Aceeaşi măsură va fi luată şi pentru diferențele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, cu obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depășirii plafonului și neinregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăug... Citeste intreg articolul pe romanialibera.ro