CCR: In caz de plagiat, titlul de doctor poate fi retras doar de o institutie independenta de cea care l-a emis

Curtea Constituţională a Romaniei (CCR) arată, in motivarea de neconstituţionalitate a modificărilor aduse de Parlament la Legea privind lucrările de doctorat, că decizia de retragere a titlului de doctor nu poate fi luată de instituţia care l-a acordat, așa cum a propus Legislativul. Senatorii au respins, in octombrie, cu 90 de voturi "pentru", 12 voturi "impotrivă" şi şase abţineri, cererea de reexaminare privind Legea de adoptare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului privind plagiatul, fiind menţinute modificările comisiei de invăţămant, prin care acordarea sau retragerea titlului de doctor va fi făcută de Senatul universităţilor, nu de ministrul Educaţiei, CNATDCU rămanand o instanţă de recurs.

acum 76 luni (19 Nov 2016)

Curtea Constituţională a Romaniei (CCR) arată, in motivarea de neconstituţionalitate a modificărilor aduse de Parlament la Legea privind lucrările de doctorat, că decizia de retragere a titlului de doctor nu poate fi luată de instituţia care l-a acordat, așa cum a propus Legislativul. Cea mai relevantă critică se referă la procedura de acordare a tiltului şi de retragere a titlului de doctor in caz de plagiat.

Senatul IOSUD (Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat) e abilitat prin lege să retragă titlurile, dar Curtea arată că instituţiei ii sunt atribuite prerogative semnificative, fără insă a se preciza natura juridică a acestui organism, componenţa, procedura de selectare a membrilor şi de desemnare a conducerii, procedura de luare a deciziilor in cadrul Senatului, actele juridice pe care le poate adopta, precum şi raporturile sale cu structurile componente ale IOSUD, universităţi, consorţii universitare şi unităţi de cercetare-dezvoltare.

Mai mult, actul incalcă legea contenciosului administrativ, care stabileşte că actele administrative care au intrat in circuitul civil şi au produs efecte juridice nu mai pot fi revocate de autorităţile emitente, constatarea nulităţii sau anularea acestora putand fi dispusă numai de instanţă. (...) Curtea reţine că actul administrativ poate fi supus controlului unei entităţi independente faţă de entitatea care a emis titlul de doctor, cu competenţe specifice in acest domeniu, care poate lua măsuri sancţionatorii cu privire la retragerea titlului in cauză", explică judecătorii.

CCR arată şi că acordarea titlurilor provoacă şi situaţii in care persoane au beneficii patrimoniale in baza acestui act, cum ar fi sporuri salariale, iar Legea adoptată de Parlament nu prevede căile de urmat in cazul retragerii titlului. O astfel de retragere voluntară ar invalida căile legale de sancţionare, lăsand fără obiect legea in a... Citeste intreg articolul pe romanialibera.ro