Ardeleanul si otomanul care au scolit copiii din Dobrogea. Bastinasii erau numiti "romanii din Turcia"

Ardeleanul si otomanul care au scolit copiii din Dobrogea. Bastinasii erau numiti

Si asia dar' eu gasiiu pe bietii fratii nostri romani din Turci'a ca ei scole nationale prin comunile loru n'au, asia incatu copii loru, din lips'a de scole, crescu caa vitele, fara nici o instructiune si, candu suntu mari, devinu toti numai servitori de josu si ordinari altoru nationalitati, cari totu suntu mai descepti de tatu romanii, si caus'a, ca romanii, cari din firea loru suntu destulu de descepti, dar' lipsindu-le scol'a si neinvetiandu nimic'a in copilarie, candu se facu mari, totu nimic'a sciu, prin urmare dar', ei erescandu mari, nu suntu buni de nimic'a. Trist'a acesta stare a aceloru frati romani din Dobrogea vediendu-o, cerui o impoterire dela celu de atunci bunu pasia in Dobrogea, Ismail Beiu, de a putea fi si acolo dascalu romanescu, cum amu fostu si in Romani'a pe care o si dobandim, si asia eu cu acea arma intaritu, in calitate de directorii de a putea organisa' scole primare prin comunele romane din Dobrogea, care renduiala se impartasi si respectiviloru caimacani (prefecti) de prin districte.

acum 12 luni (13 Feb 2018)

si descrie intr-o limba romana arhaica, pe alocuri greu de descifrat, care era situatia in teren in Dobrogea inainte de 1878, pe vremea cand era stapanit de Imperiul Otoman, de aproape 460 ani.

Teologul si-a dedicat viata ctitoririi de scoli in regiunea prea putin populata de romani, care avea nevoie de carte pentru educatia copiilor sai. Nifonu Balasiescu") in periodicul ce se afla in Biblioteca Centrala Universitara din Cluj-Napoca:

"Romanii din Turci'a

Scolele romane si episcopi'a romana in Dobrogea. unde in provinci'a Dobrogea gasiiu 72 comune romane, pe care tote, in unulu din articulii precedinti din acesta foie, le specificaiu cu numele, aratandu-le si numenilu familieloru ce cuprindu fia-care din aceste 72 comune; -- ier' in pregiurulu Vidinului aflaiu alte 66 comune, preste totu 136 comune in Dobrogea si Bulgari'a, mai tote aceste comune curatu romane, unde suntu cate putieni bulgari amestecati cu romanii; si din aceste 138 comune romane, unele suntu forte mari si populate, de 200, 300, pana si de 600 familii romane un'a, cum este Turtucai'a, preste ap'a de Olteniti'a, comuna de 625 familii, din care 565 suntu curatu romane, si numai 60 familii bulgari;

Romanii din Dobrogea suntu forte lucratori, ocupandu-se cu totu felinlu de intreprinderi, avendu si pamentu bunu si indestulu, ei dupa impregiurarile locului tote necesarele le au, vite si alte averi materiale, fiindn cu tote multiamiti, numai un'a le lipsesce, nutriminentrulu spiritului si celu intelectualu, ei pe acest'a nu-lu au, care 'lu da numai scol'a.

Si asia dar' eu gasiiu pe bietii fratii nostri romani din Turci'a ca ei scole nationale prin comunile loru n'au, asia incatu copii loru, din lips'a de scole, crescu caa vitele, fara nici o instructiune si, candu suntu mari, devinu toti numai servitori de josu si ordinari altoru nationalitati, cari totu suntu mai descepti de tatu romanii, si caus'a, ca romanii, cari din firea loru suntu destulu de de... Citeste intreg articolul pe adevarul.ro