Protec?ia Consumatorilor militeaz? pentru etichetarea corect? a produselor, dup? scandalul c?rnii de cal

Asocia?ia Na?ional? pentru Protec?ia Consumatorului lanseaz? o nou? etap? a campaniei na?ionale „Cite?te eticheta!”, destinat? produselor agroalimentare. Campania apare în contextul în care Comisia European? ia m?suri care vizeaz? protec?ia consumatorilor ?i garantarea integrit??ii produselor alimentare ambalate, comercializate în Uniunea European?.

acum 120 luni (4 Dec 2013)